Λειτουργία - Οργάνωση Φροντιστηρίου

  • Διάρκεια διδακτικής ώρας 50’
  • Προγραμματισμός ύλης σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται
  • 4 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
  • 3 ενημερώσεις γονέων στο χώρο του φροντιστηρίου καθώς και γραπτή ενημέρωση για την πρόοδο του μαθητή
  • Συμβουλευτική από τους υπεύθυνους κάθε τμήματος προς τους μαθητές και οργάνωση μελέτης μέσω του ατομικού προγράμματος διαβάσματος στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.
  • Άμεση ενημέρωση γονέα σε περίπτωση απουσίας του μαθητή
  • Δωρεάν συγγράμματα- σημειώσεις εκδόσεις των φροντιστηρίων μας
  • Στην περίπτωση που 2 ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν στο φροντιστήριο μας, έκπτωση 50% στα δίδακτρα του ενός