Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Κάθε χρόνο τα φροντιστήρια μας διοργανώνουν σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές των τριών τάξεων του λυκείου αλλά και τους γονείς τους. Πραγματοποιείται ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και παρέχονται πληροφορίες για όλα τα Πανεπιστημιακά τμήματα όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνουν και τις προοπτικές εργασίας. Ειδικός σύμβουλος απαντάει στις πάσης φύσεως ερωτήσεις μαθητών και γονέων σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.