Προγράμματα σπουδών

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου (ώρες εβδομαδιαίως)

 • Μαθηματικά 2
 • Αρχαία Ελληνικά 1
 • Νέα Ελληνικά 1

Β΄ Γυμνασίου (ώρες εβδομαδιαίως)

 • Μαθηματικά 2
 • Αρχαία Ελληνικά 1
 • Νέα Ελληνικά 1
 • Φυσική 1
 • Χημεία 1

Γ΄ Γυμνασίου (ώρες εβδομαδιαίως)

 • Μαθηματικά 2
 • Αρχαία Ελληνικά 1
 • Νέα Ελληνικά 1
 • Φυσική 1
 • Χημεία 1

Α' Λυκείου

Ώρες εβδομαδιαίως

 • Άλγεβρα 2,5
 • Γεωμετρία 1,5
 • Αρχαία Ελληνικά 2
 • Νεοελληνική Γλώσσα 1,5
 • Φυσική 2
 • Χημεία 1,5

Β' Λυκείου (ώρες εβδομαδιαίως)

Θετικών Σπουδών

 • Άλγεβρα 2,5
 • Μαθηματικά
 • Προσανατολισμού 2,5
 • Φυσική Προσανατολισμού 2
 • Χημεία 2
 • Νεοελληνική Γλώσσα &
 • Λογοτεχνία 2
 • Μαθηματικά προετοιμασίας Γ λυκείου 1
 • Φυσική προετοιμασία Γ λυκείου 1
 • ΑΟΘ προετοιμασία Γ λυκείου 1 ώρα

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Αρχαία Ελληνικά 3
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
 • Αρχαία προετοιμασία Γ Λυκείου 1
 • Λατινικά προετοιμασία Γ λυκείου 1
 • Άλγεβρα 2,5

Γ' Λυκείου (ώρες εβδομαδιαίως)

Θετικών Σπουδών

 • Μαθηματικά 6 / Βιολογία 3
 • Φυσική 4
 • Χημεία 4
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Αρχαία Ελληνικά 4
 • Κοινωνιολογία 2
 • Ιστορία 2
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5

Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

 • Μαθηματικά 6
 • ΑΟΘ 3
 • ΑΕΠΠ 3
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5

ΕΠΑ.Λ.

Στα φροντιστήρια μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων. Σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα διδάσκονται τόσο τα γενικά μαθήματα (Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα) όσο και τα μαθήματα ειδικότητας.
Το πρόγραμμα σπουδών ανά τάξη είναι:

Α’ λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ώρες εβδομαδιαίως)

 • Άλγεβρα 2,5
 • Νεοελληνική γλώσσα 1,5

Β’ λυκείου ΕΠΑ.Λ.(ώρες εβδομαδιαίως)

 • Άλγεβρα 2,5
 • Νεοελληνική γλώσσα & Λογοτεχνία 1,5

Γ΄ λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ώρες εβδομαδιαίως)

 • Μαθηματικά 3
 • Νεοελληνική Γλώσσα &
 • Λογοτεχνία 2,5
 • Μαθήματα Ειδικότητας 2

Οι τομείς και οι ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. που αναλαμβάνουμε είναι

 • Πληροφορικής
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών