Διαδικτυακά Μαθήματα

Στα φροντιστήρια μας αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας και έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε στους μαθητές μας την εμπειρία της διδασκαλίας στο μέσο που θα επιλέξουν (Η/Υ ή tablet ή κινητό). Το διδακτικό προσωπικό μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχοντας τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στον μέγιστο βαθμό.
Από τους μαθητές απαιτείται να έχουν εγκατεστημένη στον υπολογιστή τους την πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης και απαραιτήτως πρέπει να έχουν ηχεία (ή ακουστικά) και κάμερα. Για την είσοδο τους σε κάθε εικονική τάξη τους παρέχεται κωδικός πρόσβασης.
Κάθε μαθητής παρακολουθεί το μάθημα ζωντανά στην οθόνη του έχοντας την δυνατότητα να παρέμβει όποτε θέλει απαντώντας σε ερωτήσεις ή εκφράζοντας τις απορίες του. Κάθε διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να βλέπει και να ακούει τους μαθητές και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια πλήρως λειτουργική σχολική τάξη. Η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που χρησιμοποιείται παρέχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία σχεδίασης και διαμοιρασμού αρχείων που μετατρέπει το μάθημα σε εκπαιδευτική εμπειρία