Τμήματα Σχεδίου

Σχεδίασε το μέλλον σου και πρόσθεσε μέχρι και 4000 μόρια στο σύνολο των μορίων σου. Τα ειδικά μαθήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο που διδάσκονται στο φροντιστήριο μας είναι απαραίτητα για την εισαγωγή στις σχολές:

  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Γραφιστικής και Οπτικής Τεχνολογίας
  • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και
  • Σχεδιασμού Αντικειμένων
  • Συντήρησης Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης