Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα είναι η σημαντικότερη διαδικασία της εκπαιδευτικού έργου. Ο μαθητής πρέπει να είναι προετοιμασμένος σε συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει στις εξετάσεις. Στα φροντιστήρια μας διοργανώνονται ετησίως τέσσερις (4) κύκλοι τρίωρων διαγωνισμάτων, προσομοίωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στόχος είναι η εξοικείωση σε απαιτητικά θέματα, η σωστή διαχείριση του χρόνου, η εμπειρία στην διαδικασία της γραπτής εξέτασης. Παράλληλα ελέγχεται η πρόοδος κάθε μαθητή και γίνονται διορθωτικές κινήσεις στον τρόπο μελέτης του. Τα διαγωνίσματα διεξάγονται εκτός του ωραρίου διδασκαλίας και η παρουσία κάθε μαθητή σε αυτά είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων Γ’ λυκείου θερινών μαθημάτων 2020